Olsonic´s kvalitets- och miljöpolicy

Olsonic är en leverantör av mervärdeskapande lösningar inom print och presentationslösningar för slutkunder på den svenska marknaden.

Genom att analysera kunders behov och krav utvecklar vi ständigt vår verksamhet och våra affärsrelationer.  För att bidra till en hållbar utveckling söker vi kontinuerligt efter, samt utvecklar, nya metoder och effektiva logistiklösningar med så liten miljöpåverkan som möjligt. Genom hög tillgänglighet och en rådgivande roll erbjuder vi rätt kvalitet på våra lösningar.

Kvalitets- och miljöarbetet bedrivs integrerat i verksamheten. Genom ett nära och utvecklande samarbete med utvalda leverantörer uppfylls våra och våra kunders krav. Med god kunskap om hur miljöfrågor påverkar våra kunder och leverantörer skapar vi ett mervärde i våra affärsrelationer, samt minskar resurs- och energiförbrukningen. Vi arbetar löpande med att utveckla och förbättra våra medarbetares kompetens och tar tillvara deras engagemang.

Att följa relevant lagstiftning, regelverk och andra krav är en självklarhet i vår verksamhet.